1 maand stagelopen, wel 6 loonstroken ontvangen, niets uitbetaald gekregen

1 reactie

Mijn vriendin ging in februari 2013 stage gelopen in een zorginstelling, toen na 1 maand bleek dat de stageinstelling niet voldeed aan de opleidingseisen, dus stopte ze met haar stage. Ze is toen gaan stagelopen in een andere zorginstelling en heeft ook hier stagecontract getekend en opnieuw loonheffing opgegeven.

De maanden daarop volgend kwamen de loonstroken van de zorginstelling waar ze maar 1 maand had stage gelopen.
Op iedere loonstrook staat het aantal gewerkte uren (elke maand verschillend), naam, adres e.d., alleen geen bankrekeningnummer.
Na meerdere telefoontjes, waarin ze van kastje naar de muur werd gestuurd (van praktijkbegeleider die nooit aanwezig was en nooit terug belde tot de salarisadministratie die ook telkens een anders smoesje hadden; ze zouden geen stagecontract hebben, de andere keer was de smoes dat ze minimaal 100 uur gewerkt zou moeten hebben voordat ze uitbetaald zou kunnen worden) zijn we naar het Juridisch Loket geweest.
Zij vonden het ook een vreemde zaak en hebben geholpen een aangetekende brief op te stellen. Deze brief hebben we gestuurd naar het adres welke vermeld staat op de loonstroken, maar kregen we ongeopend terug met de mededeling dat het kantoor verhuist zou zijn. Maar het adres dat op de loonstroken vermeld staat, staat ook op de website vermeld.
Na wederom 3 telefoontjes beloofden de salarisadministratie (mondeling) dat ze de loonstroken niet zouden opgeven bij de belastingdienst. Ook een aantekening laten maken bij de belastingdienst hiervan.

In januari 2014 kwam een jaaropgaaf van de betreffende zorginstelling, waarop duidelijk werd dat de loonstroken toch wel opgegeven waren bij de belastingdienst.
Juridisch Loket heeft ons doorgestuurd naar een advocaat, maar deze kunnen we niet betalen en we komen niet in aanmerking voor een vergoeding helaas.
Er spelen nu meerdere zaken:
- Bij 2 stageadressen loonheffing opgegeven gedurende dezelfde periode
- 1 maand stage gelopen zonder uitbetaling stagevergoeding
- 5 onterechte loonstroken met daarop aantal gewerkte uren, maar geen cent ontvangen
- angst voor terug moeten betalen van teveel ontvangen zorgtoeslag ivm hoger inkomen dat bekend is bij belastingdienst
- loont het om een advocaat te nemen, worden de kosten van de advocaat niet hoger dan wat het oplevert.

Inmiddels opnieuw contact gehad met de zorginstelling. Die bieden nu enige medewerking door ,wederom mondelinge afspraak, volgend jaar een negatieve jaaropgaaf te sturen naar de belastingdienst. Maar daar hebben we nu natuurlijk niets aan.

Mijn vraag is, wat is het beste wat we kunnen doen en loont het überhaupt om een advocaat in de arm te nemen voor een luttige stagevergoeding? (totaal €1032,-)

Bedankt voor het meedenken.

dinsdag 1 april 2014