2 weken wachtdagen

10 reacties

Hallo,

Ik ben op 1 september bij een groothandel in horecaproducten begonnen als orderpicker met een 0-uren contract, maar werk wel full-time met 1 halve dag per 2 weken. (dus 76 uur per 2 weken)
Na 2 weken heb ik in mijn vrije tijd een ongeluk gehad, namelijk heeft een paard mij van haar rug gegooid en ben ik op mijn heup beland.
Dit heeft ertoe geleid dat ik 1 week totaal niet kon werken, ik kon amper lopen of zelfs auto rijden.
De 2e week ben ik halve dagen (4u) gaan werken, en de 3e week (deze week) heb ik nog 2 dagen halve dagen gewerkt, en vanaf de 3e dag het opgeschroeft naar 6 uur.
Dit gaat goed, echter ben ik nog niet klaar voor 8u.
Mijn proefperiode van 1 maand is inmiddels afgelopen, gespecificeerd in mijn contract is dat de proefperiode tot 1 oktober duurt, dus ik sta nu volledig onder contract met alle rechten en plichten van dien.

Mijn leidinggevende zei dat ik alleen doorbetaald krijg als ik langer dan 2 weken ziek ben.
Met andere woorden, eigenlijk krijg ik nooit wat uitbetaald, en door inzet te tonen te laten zien dat ik wel wil werken, krijg ik op 2 weken gezien nu maar 25% van wat ik eigenlijk had moeten verdienen.
Was ik thuis gebleven, had ik gewoon 2 weken uitbetaald gekregen, dus ik wordt er op afgestraft dat ik wil laten zien dat ik gewoon geld wil innen met thuis zitten.

Dit klinkt echt belachelijk en onredelijk in mijn oren, en vraag mij heel erg af of dit legaal is.
In de CAO staan namelijk dit:

Artikel 33
UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID
1. De werknemer die door arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn werk te verrichten, is
verplicht zich te houden aan de controlevoorschriften inzake arbeidsongeschiktheid.
2. Ingeval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer waarvan de
arbeidsongeschiktheid is ontstaan vóór 1 juni 2013, gedurende het eerste ziektejaar in
beginsel recht op doorbetaling van 100 procent van het brutosalaris, behoudens het
bepaalde in het eerste, vierde en vijfde lid van dit artikel. In geval van
arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer in het tweede ziektejaar recht op een
uitkering van 70 procent van het brutosalaris.
3. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer waarvan de
arbeidsongeschiktheid is ontstaan vanaf of ná 1 juni 2013, onder aftrek van
wachtdagen recht op een uitkering gedurende:
a. de eerste periode 6 maanden (week 1 tot en met week 26): 100 procent;
b. de tweede periode van 6 maanden (week 27 tot en met de week 52): 90 procent
met inachtneming van het wettelijk minimumloon;
c. de derde periode van 6 maanden (week 53 tot en met week 78): 80 procent;
d. de vierde periode van 6 maanden (week 79 tot en met week 104): 70 procent.
4. In enig kalenderjaar, heeft de werkgever het recht, per ziektegeval van de werknemer
en met inachtneming van het wettelijk minimumloon, aftrek van een aantal
wachtdagen toe te passen. Onder wachtdagen wordt in dit verband verstaan:
bovenwettelijke vakantiedagen, compensatiedagen en alle overige vrije dagen waarop
door de werknemer het recht is verkregen door het verrichten van arbeid bij de
werkgever. Het aantal wachtdagen dat wordt afgetrokken bedraagt:22
a. bij het eerste ziektegeval: 0 wachtdagen;
b. bij het tweede ziektegeval: 1 wachtdag;
c. bij het derde en elk volgend ziektegeval: 2 wachtdagen.
5. Vanaf het derde ziektegeval en/of ná één maand arbeidsongeschiktheid heeft de
werkgever het recht om de uitkering bij arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte of
ongeval met inachtneming van het wettelijk minimumloon te verlagen tot 70 procent
van het brutosalaris. Hiervan is arbeidsongeschiktheid als gevolg van een
bedrijfsongeval, chronische ziekte, ernstige medische klachten, operatief ingrijpen,
zwangerschap, arbeidshandicap of een structureel functionele beperking
uitgezonderd. Het is aan de werkgever niet toegestaan de uitkering bij
arbeidsongeschiktheid vanwege bedrijfseconomische redenen te verlagen.

Dus 2 weken wachtdagen kan toch niet zomaar als ik naar de CAO kijk??? Moet ik hier achteraan gaan, of staat het bedrijf in zijn recht?

donderdag 9 oktober 2014