aansprakelijkheid werkgever/werknemer

1 reactie

Vanwege het abusievelijk afleveren van een zeecontainer op een verkeerd adres is er op mijn salaris een bedrag van 66 Euro ingehouden.
Dit is naar mijn mening niet terecht daar dit een normaal bedrijfsrisico betreft waar ik als chauffeur niet persoonlijk voor aansprakelijk gesteld kan worden.
Deze mening wordt gedeeld door de door mij geraadpleegde FNV Bondgenoten.

PJV

donderdag 8 september 2011