Afspiegelingsbeginsel niet juist toegepast

1 reactie

Iemand is langdurig in vaste dienst als onderwijzend personeel bij de gemeente. Omdat de school waar zij werkt het komend schooljaar minder formatieplaatsen zou hebben ( hetgeen niet is aangetoond middels een formatieplanning-), en zij helaas de enige werknemer is in een bepaalde leeftijdscategorie, en er van alle categorien 1 werknemer weg zou moeten, dient zij werk te zoeken bij een andere school.

Echter, hiermee blijft de leeftijdsopbouw niet eerlijk verdeeld; immers in haar groep is er geen 1 werknemer meer over, terwijl er in een andere categorie wel 15 leerkrachten zitten. Dus bij de formule aantal ontslagen= aantal medewerkers in leeftijdscategorie : totaal aantal mederwerkers x aantal ontslagen levert dit bij ca. 30 werkenemers in totaal voor haar een factor van 0,13 op. Dit zou hier betekenen dat er in een andere leeftijdscategorie 2 ontslagen vallen, en in die van haar geen één.

Wat doe je indien het ( volgens jou) niet goed is toegepast? Controleert het UWV dit altijd?

dinsdag 24 mei 2016