Arbo arts doet zonder toestemming aanmelding bij externe partij die geld kost

0 reacties

Hallo allemaal,

Een familielid zit momenteel in een lastige situatie met zijn werkgever. Hij is autist en werkt bij een wat men vroeger noemde "sociaal werkbedrijf". Door diverse omstandigheden waaronder het verplicht aanstellen van bewindvoering zit hij er helemaal doorheen en is al een tijd ziek. Nu is er een meningsverschil voor wat betreft passend werk, maar daar is het UWV al voor ingeschakeld. Daar wordt echter nog op gewacht en ondertussen gaat alles gewoon door.

De verantwoordelijke arbo arts is een redelijk jonge vrouw die vindt dat ze erg bekwaam is. Helaas blijkt uit alles dat zowel zij als de werkgever niet deskundig zijn op het gebied van autisme en dus alle verkeerde "knoppen" aantikken. Mijn familielid voelt zich dan ook onder druk gezet, terwijl hij overbelast is. Waar ik nu over wil vragen is het volgende:

Tijdens een gesprek met de arbo arts is psychologische zorg ter sprake gebracht. Mijn familielid heeft aangegeven dat externe zorg geen optie is omdat hij een verhoogd eigen risico heeft op zijn zorgverzekering omdat hij anders de maandpremie niet kan betalen. Ook zijn huisarts heeft dit naar de bedrijfsarts aangegeven. Na dit gesprek werd hij telefonisch benaderd door een externe partij die hem meteen met allerlei persoonlijke vragen bestookte. Hij was hierdoor nogal overvallen en vroeg dit schriftelijk op te sturen zodat hij tijd had alles te bekijken en in zich op te nemen. Hij zei geen nee, bang om de indruk te wekken niet mee te willen werken aan zijn re-integratie.

Toen een week later de post kwam, bleek dat de bedrijfsarts hem had aangemeld voor een zorgtraject en dat de intake afspraak de volgende dag al was. Omdat in de papieren stond dat er bij afmelding binnen 24 uur voor de afspraak kosten zouden worden berekend is hij gegaan en heeft daar aangegeven eerst te willen weten of er voor hem nou kosten zouden ontstaan. Toen al kreeg hij antwoord dat dit inderdaad via de zorgverzekering zou gaan lopen. Later is hij teruggebeld met de melding dat het "zorgproduct" dat hij nu heeft bestaat uit een intake en twee behandelingen en dat dit bijna 500€ kost. Vanwege zijn verhoogd eigen risico zal de verzekeraar dit dus vol aan hem doorberekenen.

Het punt is nu, dat hij nooit toestemming heeft gegeven voor een aanmelding. Sterker nog, de betreffende partij is hem nooit genoemd. Daarnaast is dus aangegeven dat een externe partij waarbij kosten zouden ontstaan juist geen optie was vanwege de financiele toestand (en de geestelijke belasting die extra financiele problemen met zich mee brengen). De werkgever beweert dat hij aangegeven had "open te staan", maar dat is nog geen toestemming geven voor een aanmelding met kosten tot gevolg. In ieder geval vinden zowel werkgever als arts dat er niets fout is gedaan en heeft mijn familielid dus nu een schuld van meerdere honderden Euro. Voor iets waar hij niet om heeft gevraagd. Gelukkig was zijn persoonlijk begeleider bij hetsprek met de arts waar dit ter sprake zou zijn gekomen en die bevestigt dat dat niet het geval was.

Wat kunnen we hieraan doen? Zoals gezegd is zijn financiele draagkracht 0 dus "effe" een advocaat inschakelen wordt niets. Wat kan wél? Moeten we op dingen letten, dingen verzamelen etc?

Afgezien van het feit dat hij toch al overbelast is en dit er nu bij krijgt, bevordert het natuurlijk ook de arbeidsrelatie niet. In hoeverre kan je er iets mee als de werkgever een onwerkbare situatie creeert en hoe toon je dat aan?

Ik hoop dat iemand hier wat zinnigs over kan zeggen. Alvast bedankt.

vrijdag 22 januari 2016