Beeindiging contract, hulp mbt. auto

3 reacties

Beste allen,

Ik ben momenteel werkzaam bij een Accountantskantoor. Ik heb hier een vast dienstverband voor onbepaalde tijd. Ik verwacht dat mijn werkgever bezig is om mij 'eruit te werken'. Ze zijn niet meer content over mijn te behalen targets. Ik voel zelf aan dat het volgende wel eens op korte termijn kan gaan gebeuren:

1. Mijn werkgever komt met een voorstel om een vaststellingsovereenkomst op te maken waarin beide partijen aangeven de overeenkomst te beeindigen.
2. Mijn werkgever start een ontslagprocedure.

Ik heb het zelf ook niet meer naar mijn zin op mijn werk, maar heb dit natuurlijk niet aangegeven bij mijn werkgever. In principe zou ik het dus geen grote ramp vinden als ze met een voorstel gaan komen (ik heb het UWV gebeld en ook als ik instem met het beeindigen van de arbeidsovereenkomst heb ik recht op ww zolang maar duidelijk is dat het initiatief vanuit de werkgever komt).

Er is alleen 1 ding waar ik me op voorhand al wel wat zorgen over maak => de auto:
Mijn werkgever heeft mijn auto gekocht. Het betreft dus geen leaseauto en ik heb ook geen leasecontract. De auto staat bij de RDW geregistreerd op naam van het bedrijf.

In mijn contract staat het volgende punt waar ik voor getekend heb:
- Werknemer wordt een auto ter beschikking gesteld welke in overleg wordt bepaald. Derhalve komt werknemer geen reiskosten toe.

Hiernaast zit er in mijn contract een aanvullend 'Autoregelement'. Dit regelement begint met:
- Dit regelement geldt voor alle werknemers die ten behoeve van hun werk een door de werkgever beschikbaar gestelde auto of ander gemotoriseerd voertuig berijden.
Verder staat er in dit regelement het volgende punt:
- Werknemer verklaart zich akkoord met de regeling dat bij een beendiging van de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever, om welke reden dan ook, werknemer de keuze heeft tussen de navolgende mogelijkheden:
a. werknemer neemt de auto over, derhalve alle rechten en plichten voortvloeiend uit het leasecontract, dan wel de auto tegen de waarde alsdan te bepalen door de taxateur.
b. werknemer betaalt een boete ter hoogte van de schade (afkoopsom) die de leasemaatschappij in rekening brengt aan werkgever, dan wel - in het geval de auto eigendom is van werkgever - een boete van 15% van de nieuwwaarde van de auto.

Ik zit met name met punt b in mijn maag. Ben ik de zgn. 'pineut' en zal ik 15% van de nieuwwaarde moeten betalen? Ook als het in mijn geval een beeindiging van de arbeidsovereenkomst zal worden op basis van de door mij eerder genoemde scenario's (vaststellingsovereenkomst op initiatief van werkgever of ontslagprocedure)?

Input is meer dan welkom! Indien er meer info nodig hoor ik het wel.

nb. De auto heeft inmiddels 150dkm gelopen en is 3 jaar oud.

vrijdag 21 februari 2014