Beeindiging mondelinge arbeidsovereenkomst voor aanvang.

2 reacties

3 weken geleden werd ik telefonisch benaderd door het bedrijf waar ik had gesolliciteerd. Zij wilden mij graag een baan aanbieden voor 3 dagen in de week. Ik zou alle details nog in een mail doorgestuurd krijgen, maar ze wilden graag dat ik zo snel mogelijk zou beginnen. Ik heb in mijn enthousiasme metern mijn huidige baas inJgelicht zodat ook zij op tijd voor vervanging konden zorgen. Ondertussen was er afgelopen week drie weken verstreken en had ik nog niks concreets vernomen. Ik heb toen zelf contact gezocht waarop ik te horen kreeg dat ze mij helaas moesten meedelen dat ze door privé omstandigheden toch van hun aanbod afzagen. Mag dit zomaar?

maandag 14 mei 2012