Boventallig verklaard in ziektwet

0 reacties

Ik ben sinds februari 2002 in dienst bij mijn huidige werkgever. Nu hebben wij ruim een week geleden te horen gekregen dat wij boventallig zijn verklaard en dat onze functies worden beëindigd. Echter zit ikzelf sinds februari in de ziektewet. Nu hebben wij een aantal keuzes waaruit wij kunnen kiezen.

1. Vrijwillig opstappen met behoud van recht op WW uitkering en uitbetaling van een premie/ontslagvergoeding.
2. Volgen van opleidingen.
3. Begeleiding naar een andere interne- of externe baan.

Er is een sociaal plan opgesteld waarin o.a. is vastgelegd dat men gedurende 3 jaar hun salaris tot 100% krijgen aangevuld in geval van WW of een lager salaris elders. In dit sociaal plan staat ook vermeld dat bij vrijwillig vertrek het recht op WW uitkering blijft bestaan.

Nu wil ik vrijwillig vertrekken daar ik geen vertrouwen meer heb in de organisatie en omdat er simpelweg teveel is gebeurt. Maar hoe zit het dan met mijn huidige ziektewet uitkering? Kan ik wel vrijwillig vertrekken terwijl ik in de ziektewet zit? En behoud ik mijn ziektewet uitkering bij vrijwillig vertrek?

maandag 14 april 2014