Brief naar werkgever , die de brief niet in behandeling wil nemen.

2 reacties

17 februari 2010

Geachte directie van de ,
Na een onderhoud met mijn advocaat dhr......... , heeft hij mij geadviseerd om eerst met u contact op te nemen alvorens stappen te ondernemen en via zijn kantoor er een “zaak”van te maken.
Het gaat nml. om het volgende : in 2007 is er een handel geweest tussen -toen nog.........- de......... met de heer................ als hoofd/ verkoper en de fa. ........ . Het gaat hier over het leveren van 2500 stuks............... Éen van de tussenpersonen destijds was ondergetekende . Deze handel heeft ondergetekende [ samen met de fa............. ] ............. euro gekost De oorzaak van deze kosten/ bedragen zijn allemaal terug te vinden in mijn dossier wat hier voor is aangelegd .De oorzaak van deze verliespost is terug te herleiden naar de toen nog................. onder leiding van.................... . Daar is nml. Gesjoemeld met facturen, sterker nog de jurist ...........spreekt in het dossier van Frauduleus handelen. Ik heb destijds gekozen om de schikking onder protest te accepteren i.v.m. mijn geestelijke gesteldheid van weleer. Omdat er nu wat tijd overeen gegaan is en ook mijn geestelijk functioneren sterk veranderd is ,heb ik besloten u deze brief te schrijven.
Volgens dhr......... is het beter om eerst met u te overleggen alvorens ik deze kwestie ga voorleggen aan zijn bureau , met alle voorkomende kosten van dien die ik dan eerst weer voor moet schieten.
Ook is gevraagd of de naamsverandering en/of de tijdslimiet enig invloed zouden kunnen hebben op een eventuele uitspraak. Bij naamsverandering [in dit geval van ..............] blijven de rechten én de plichten gelden , en de tijdslimiet zou 5 jaar zijn dus de vordering is dan nog lang niet verjaard. Uiteraard ben ik bereid het gehele dossier aan u te over leggen/ laten zien ,zodat u uw oordeel er over kunt geven.. Zou u uw mening hierover even aan mij door willen geven ? Zodat voor beide partijen een goede oplossing wordt gevonden . Het zij per post of per e-mail janschouten@solcon.nl .

Jan Schouten
Brinkerweg 6
8166ge Emst
0578662129 ondertekend, J Schouten
Op deze brief heeft de direktie geantwoord dat ze de brief niet in behandeling wil nemen, wat is uw mening?

vrijdag 16 april 2010