CAO nabetaling gaat niet goed.

0 reacties

Hallo,

Na mijn vorige bericht over contractverlenging een ander geschil met mijn werkgever.
Omdat de CAO onderhandelingen langer duren dan zou moeten, vindt er bij ons vaak een nabetaling plaats over reeds verrichte arbeid.

Omdat de uitbetaling van deze nabetaling bij mij niet goed is gegaan, heeft bij mij de uitbetaling op een later tijdstip (6 maand later) handmatig plaatsgevonden.
Bij deze uitbetaling heeft geen verrekening plaatsgevonden voor de vakantiedagen en vakantietoeslag. Toch heeft de CAO verhoging wel effect gehad op de hoogte van deze bedragen.

Hoewel dit bij andere collega's wel is uitbetaald, is dat bij mij (en nog enkele collega's) buiten beschouwing gelaten. Als reden hiervoor voert de werkgever de volgende reden:

Op grond van artikel 19 en 22 uit de ABU CAO heeft de inlenende werkgever geen verplichting om met terugwerkende kracht loonsverhogingen op basis van een nieuwe CAO uit te betalen. Formeel betekent dit dat -werkgever- kan volstaan met het aanpassen van het uurloon op het moment dat de nieuwe CAO bindend wordt verklaard (december 2012). Aangezien -werkgever- in het verleden de loonsverhogingen wel altijd met terugwerkende kracht heeft uitbetaald, heeft -werkgever- er ook nu voor gekozen om met terugwerkende kracht de loonsverhoging uit te betalen. Deze nabetaling vindt plaats over de gewerkte uren. Let wel; De reserveringen, zijn hierin niet meegenomen.

In mijn ogen is dit geen geldige reden, omdat deze 'reserveringen' wel zijn meegenomen bij de collega's waar zich geen fout heeft voorgedaan.(En dat lijkt mij een doorslaggevend argument)

Wat zijn de stappen die ik zou kunnen ondernemen en wat is mijn slagingskans?
Het gaat namelijk niet om een enorm bedrag (ong. €150).

MVG, tammocum

dinsdag 26 maart 2013