Cao werd niet gevolgd (ziekenhuis)

0 reacties

Ik ben ruim 2.5 jaar werkzaam in een zelfstandig behandelcentrum. Vorig jaar is het bedrijf waarvoor ik werk overgenomen door een andere firma. Als snel maakten zij duidelijk dat we verplicht moesten overstappen naar een ander pensioenfonds namelijk PFZW. Overdracht van onze individuele pensioenplan was niet mogelijk. Meteen daarna werd ook gemeld dat we de cao ziekenhuizen moesten gaan volgen. Ik ben hierin gedoken en kwam erachter dat er in 2012 al een artikel in de Staatscourant stond waarin werd vermeld dat ook ZBC die voor tenminste 50 % inkomsten verwerven uit de zorgverzekeringen verplicht vallen onder de CAO ziekenhuizen. Dit heeft mijn werkgever al die tijd verzuimd.
Nu riep mijn werkgever vorig jaar al dit gaan we invoeren zodra de nieuwe cao er is. Deze is nu in maart van kracht geworden maar nog steeds volgen wij de cao niet.
Het enige wat ze zeggen is we zijn ermee bezig.....
Maar nu heb ik een andere baan gevonden waar ik per 1 juli begin. Aangezien mijn werkgever nog steeds niets zegt heb ik toch een paar prangende vragen:
I.p was mijn werkgever verplicht al sinds 2012 de Cao te volgen, dit is niet gebeurt. Dienen zij dit alsnog met terugwerkende kracht te compenseren ?
Ik kom namelijk een aantal dingen tekort:
Mijn salaris lag per 1 juli 2013 lager dan dat van de cao
ORT die ik heb ontvangen is minder dan die vastgesteld inde cao.
Verlies door verplichte overstap pensioen zonder mogelijkheid waarde-overdracht.
En voor mij het belangrijkste ik heb minder vrije uren ontvangen dan vastgelegd in de cao. In totaal over mijn werkperiode scheelt dat 52 uur in mijn nadeel.
Ik krijg 159,7 uur per jaar bij 88,89% dienstverband en volgens cao heb je recht op 128 vakantie-uren en zo'n 50 PLB-uren. Deze PLB uren maar je naar eigen inzicht gebruiken voor vakantie, sabbitical etc. en verjaren niet. Je kunt ze ook meenemen naar een nieuwe werkgever mits deze onder dezelfde cao valt. Dit zou ik dus willen maar aan de kant van mijn werkgever blijft het vooralsnog stil.
Graag advies hierover. Bedankt.

woensdag 10 juni 2015