Collectief ontslag, rechten contract bepaalde tijd?

0 reacties

Beste lezer,

Mijn werkgever heeft afgelopen vrijdag de mededeling gedaan dat zij door bedrijfs-economische redenen genoodzaakt is tot collectief ontslag over te gaan. Ik werk bij een bedrijf in de offshore sector en heb een contract voor bepaalde tijd, dat geldt tot aan 23 maart 2016. Ik heb toezeggingen gekregen zwart op wit, dat wanneer het werk bedrijsmatig toe zou nemen ik per direct een vast contract zou krijgen. Daarnaast is mij deze maand nog mondeling een toezegging gedaan met de vraag of ik eventueel op een andere afdeling de werkzaamheden wil gaan voortzetten. ( Dit terwijl er van beide kanten kennis was van de situatie waarin het bedrijf zich verkeerde)

Ik begrijp dat dit juridisch gezien weinig stand houdt, echter voel ik me hierdoor wel benadeeld aangezien ik in deze situatie veel minder rechten heb. ( in het geval van collectief ontslag) En aanzienlijk minder tijd heb om me te orienteren op een nieuwe baan. Ik ben momenteel 2 jaar en 3 maanden werkzaam voor het bedrijf waarvan de eerste 6 maanden gedetacheerd. Nu lees ik dat ik als tijdelijke kracht ook recht kan hebben op een transitie vergoeding. Maar dat ik minimaal 2 jaar werkzaam moet zijn geweest. Dit is dus wel het geval. Maar er heeft voor een periode van 6 maanden een tussenpartij bij gezeten. Mijn vraag aan u? Kom ik in aanmerking voor deze transitie vergoeding? En welke rechten heb ik. Kan ik nog zaken claimen? Of is mijn casus erg zwak.

Graag hoor ik van u.

Hoogachtend,

maandag 9 november 2015