concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst

2 reacties

Goede dag,

(sorry voor die fouten als mijn nederlands taal niveau niet perfekt is, ik kan beter in het engels als mijn vraag niet klaar genoeg is :-)

Hier is mijn situatie :
Ik ben een Frans man en ik werk al meerdere jaren in een Nederlands bedrijf in een specifiek sector (waarin er niet zoveel bedrijven aktief zijn in Europa). I ben zelf technischeverkoper verantwoortdelijk van die Franstalige klanten/bedrijven.
Mijn werkcontract gaat waarschijnlik tot einde komen door personeele reden (I moet terug naar Frankrijk gaan wonen).

Ik zie op mijn arbeidsovereenkomst dat er zit een concurrentiebeding. Hier is het :
"Het is de werknemer verboden om gedurende de arbeidsovereenkomst alsmede gedurende2 jaar na beeinging daarvan, direct of indirect in Nederlands of elders een zaak te drijven, te doen drijven of mede te drijven, dan wel daarbij op enigerlei wijze, financieel betrokken te zijn, waar concurrerende of gelijksoortige producten of diensten worden aangeboden, vervaardigd of verhandeld als bij de werkgever. Het verbod vervalt wanneer de erkgever de arbeidsovereenkomst doet beeindigen of de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt beeindigt wegens dringende redenen".

Ik begrijp wel dat ik ken veel informatie over produkten, klanten, prijzen etc... en dat dit soort informatie konde eventueel beschadelijk voor het bedrijf zijn. Maar ik heb altijd in dit specifieke activiteit/sector gewerkt en mijn ervaring eropgeboud (technische skills en veel kontakten in verschillende landen (zoals klanten of leverancieren), en als ik toen in Frankrijk een nieuw baan moet vinden wil ik natuurlijk mijn technischervaring en kontakten gebruiken. Anders zou mijn waarde op het arbeidsmarkt veel minder zijn.

Die arbeidsovereenkomst vallen onder Nederlands wet, maar ik heb gehoord dat zo een concurrentiebeding niet van waard onder Franse wet.

Wat zijn eigenlijk die risicos voor mij als ik bij voorbbeeld in een Frans competiebedrijf of een klant zou gaan werken? Ik heb geen idee wat in de Europeese wet over zo een situatie staat of zo.

Info : mijn werkcontract is nu meer dan 10 jaren oud en was nooit bijgewerkt (updated) toen ik meer verantwoordelijkheden en hoger salaris heb gekrijken.

Alle advies zijn haartelijk welkom.
Bij voorbaat dank

(Ondanks mijn schelcht nederlands niveau hoop ik dat ik klaar genoeg ben geweest)

woensdag 21 januari 2015