conflict met werkgever over vast contract of niet

0 reacties

Sinds 1 mei 2012 werkzaam bij werkgever, voor het 1 jaar een jaarcontract getekend, voor het 2e echter niet.Werkgever beeindigd nu contract wegens rechtswege, echter: In onze cao (https://www.fnvbondgenoten.nl/site/caos/28995/Loparex_cao_2013-2014.pdf.pdf )
staat echter de volgende tekst

In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welk dienstverband van toepassing is.
Indien deze vermelding ontbreekt, wordt het dienstverband geacht voor onbepaalde tijd te zijn
aangegaan. Indien een werknemer langer dan 12 maanden onafgebroken in dienst is geweest,
wordt hij geacht voor onbepaalde tijd in dienst te zijn, tenzij het een dienstverband betreft, voor bepaalde tijd aangegaan krachtens enig internationaal verdrag.

Heb ik nu een jaarcontract (stilzwijgend verlengt) of kan ik aanspraak maken op het feit dat ik langer dan 12 maanden in dienst ben en geacht word een contract voor onbepaalde tijd te hebben?

woensdag 23 april 2014