Is een woonvergoeding in een getekend arbeidscontract bindend?

2 reacties

Mijn dochter loopt stage in een hotel, daar is in het arbeidscontract 80 euro woonvergoeding gezet als je woonachtig bent in regio Den Haag. Wij wonen in 's-Gravenzande in het Westland naar mijn idee regio Den Haag. Mijn dochter heeft om de woonvergoeding gevraagd daar het in het contract stond.
Nu werd haar meegedeeld dat ze het alleen krijgt als ze in Den Haag op kamers had gewoont. Dat staat echter helemaal niet in de omschrijving van de vergoeding. Moet het hotel haar die 80 euro per maand betalen?

vrijdag 19 maart 2010