(Eenzijdige) aanpassing arbeidsovereenkomst. Wat te doen?

12 reacties

Door mijn werkgever is aan alle medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst verzonden. De in deze nieuwe overeenkomst opgenomen wijzigingen leiden voor mij tot een financieel nadeel. Ik heb hierover bij mijn werkgever gereclameerd en aangegeven dat ik het billijk vind om in dit nadeel gecompenseerd te worden. De reactie hierop is: de betreffende wijzigingen betreffen geen looncomponenten, waardoor wij ons niet verplicht voelen tot compensatie. Volledigheidshalve, de wijzigingen zijn: 1. het vervallen van een (vaste) onkostenvergoeding van € 5 per gewerkte dag bij een opdrachtgever en 2. het beperken van reistijdcompensatie (boven 1 uur enkele reis). Deze wijzigingen leiden tot een financieel nadeel voor mijn situatie van een bedrag tussen € 1.600 en € 2.000 op jaarbasis. Door mijn werkgever wordt gesteld dat de wijzigingen voor hun worden ingegeven door met name meer efficiency op de (financiële) administratie. De wijzigingen zouden voor het bedrijf "budgettair neutraal" zijn (geen geld opleveren). Zij stellen hun belang (meer efficiency) boven mijn belang (financieel nadeel). Ik heb aangegeven hier niet mee akkoord te (willen) gaan. Wat zouden de gevolgen hiervan kunnen zijn? Een derde aanpassing is een uitbreiding van het concurrentiebeding. Ook hiervoor geldt dat ik heb aangegeven dat ik het (toch al uitgebreide) eerder ondertekende concurrentiebeding, niet verder wens uit te breiden en dus niet akkoord ga met het (mijzelf) beperken van toekomstmogelijkheden. De reactie hierop is dat mijn werkgever stelt dat een vertrek van mij naar een (nieuwe) concurrent, schadelijk is voor de dienstverlening van mijn werkgever. Mocht dit al het geval zijn (ik twijfel hieraan), ik ben toch niet verplicht akkoord te gaan met een uitbreiding van mijn concurrentiebeding? Wie heeft hier advies over? Bij voorbaat alvast mijn hartelijke dank!

dinsdag 17 maart 2015