FTE's aanstelling primair onderwijs

0 reacties

Ik heb en benoeming gekregen als leraar in het primair onderwijs van 42.5 %.

Volgens de ""leraren informatie manual " van de school horen daarbij 705 klokuren (van 1659) waarvan 395 uren (56% ) lesgevende taken.

Ik heb nog geen arbeidscontract maar mijn lesschema bestaat uit 16.5 uren per week voor de klas (exclusief pauses; 3 dagen per week zit ik van 8:15 tot 16:00 (minimaal) op school).

Dat betekent, op basis van een schooljaar van 37 weken, 610 lesgevende klokuren. Ofwel, 66% van een FTE 100% aanstelling.

Bereken ik het verkeerd of moet dit gecorrigeerd worden?

Elke reactie is van harte welkom.

Karin

woensdag 10 september 2014