Gedragsregels advocaten

0 reacties

Geachte,
Een tijd geleden is er een zaak geweest tegen mijn inmiddels ex-werkgever. Deze zaak heb ik "gewonnen" en is inmiddels naar tevredenheid afgehandeld.
Waar het mij echter om gaat en ook nog bezighoudt is de werkwijze van de verdediging, de advocaat dus.
Deze heeft in zijn verweer gebruik gemaakt van informatie waarvan hij wist ( zelfs niet behoorde) dat deze niet klopte. Hiermee heeft hij een overheidsinstantie willen misleiden om voor zijn cliënt de zaak naar zich toe te trekken.
Volgens gedragsregel 30 is dit niet toegestaan.

Regel 30
De advocaat dient zich te onthouden van het verstrekken van feitelijke gegevens waarvan hij weet, althans behoort te weten, dat die onjuist zijn.

Toelichting
Toelichting op regel 30 (regel 2 oud)
De oorspronkelijke gedragsregels spraken van een `mededeling´ waardoor de rechter of de wederpartij zou worden misleid. Waar het bij de voorlichting op het juridische vlak vaak op interpretatie aankomt gaf de oorspronkelijke tekst aanleiding tot misverstanden. De nieuwe formulering richt zich specifiek tegen het verstrekken van feitelijke informatie die, naar de advocaat weet, onjuist is of die tot nader onderzoek noopt, alvorens zij wordt gepresenteerd.

Op een of andere wijze wil ik die advocaat hier alsnog op aanspreken.
Graag had ik een advies hoe dit het beste aan te pakken. (De zaak is gesloten in oktober 2015)

Ik heb hierover al meerdere advocaten gesproken.
In hun bewoording zegt niemand; "je hebt een zaak" maar ook niet "je hebt geen zaak".
Ik merk dat advocaten elkaar onderling hierover niet in de haren willen zitten.

Benieuwd naar uw reactie!

Ik schrijf deze mail niet onder mijn eigen naam om de eenvoudige reden dat de zaak met de tegenpartij is afgewikkeld en ik niet wil dat zij er nog in betrokken worden.
U kunt reageren via het forum of rechtstreeks naar meazza@hotmail.nl

Vriendelijke groet,

Meazza

vrijdag 17 juni 2016