SW
swimpe
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

Geen beloofde arbeidsovereenkomst. Wat kan ik doen?

86 reacties

Tijdens een sollicitatiegesprek werd mij een goed salaris en een vast contract beloofd. Voorwaarde was 2 maanden onbetaalde arbeid verrichten om te laten zien wat ik in huis heb. Later bleken dit 3 maanden omdat ze mij niet eerder betalen konden (organisatie was juist gestart en PGB's waren niet volledig binnen). In mijn functie als orthopedagoog en leidinggevende heb ik 3 maanden lang gewerkt op basis van een vrijwilligersovereenkomst. Deze overeenkomst zou op 27 januari beëindigen en daarna omgezet worden in een betaald contract. Dit is medio november nog bevestigd middels een mail, inclusief salaris en arbeidsvoorwaarden. In de 3 gewerkte maanden werd van mij verlangd dat ik 24 uur per week werkte en mijn eigen GSM gebruikte voor werkafspraken (ik zou spoedig een werk GSM ontvangen). Tevens heb ik geen inkomsten gegenereerd daar het UWV aangaf dat ik geen recht had op een WW-uitkering vanwege het vrijwilligerswerk. Alle coaches die daar werkzaam waren (bij 10 jongeren met ernstige gedrags- en verslavingsproblemen, een verstandelijke beperking en agressief gedrag) werkten daar vrijwillig zonder enige opleiding. Ze werden 40 uur per week ingezet en kregen al vanaf 1 oktober geen inkomsten vanuit de organisatie. Er zijn in de loop van de weken dan ook enkele coaches vertrokken. Afgelopen maandag werd mondeling nogmaals bevestigd dat mijn contract per 27 januari zou ingaan, met terugwerkende kracht. Vanochtend werd mij echter medegedeeld dat op basis van een moeizame samenwerking (???) ik geen betaalde overeenkomst krijg! Ik nu dus geen baan, geen inkomsten en geen contract! Wat kan ik doen?

donderdag 29 januari 2015