Hoe kan het, dat er i.v.m. alimentatie op een IVA-uitkering beslag wordt gelegd ?

1 reactie

Tot juli 2005 had ik een bruto jaarinkomen van ca. Euro 50.000,-- met een vast dienstverband.
Op 15 juli 2005 werd ik plotseling in het ziekenhuis opgenomen.
Diagnose : Longkanker met een tumor zo groot als een grapefruit bij mijn hart.
Ik zou binnen een aantal weken dood gaan.
Wonder boven wonder knapte ik toch weer wat op en wilde reïntegreren, omdat men volgens de wet naast een IVA - uitkering nog 20 % bij mag verdienen.
Werknemer wilde mij echter tussen 2 chemokuren in ontslaan.
UWV accepteerde dat niet en legde in 2007 een loonsanctie op.
Ik werd 80 - 100 % afgekeurd.
Uiteindelijk kon ik na mediationgesprekken in januari 2008 weer, nu voor 20 % aan het werk.
Per 30 september 2009 werd mijn werkgever door datzelfde UWV een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen voor mij verleend.
Op 25 mei 2009 verliet mijn echtgenote na ruim 38 jaar huwelijk mijn woning en liet mij met een enorme schuldenlast zitten.
Omdat ik geen geld voor een advocaat had ben ik alleen naar de rechtbank gegaan.
Daaruit volgde een beschikking op basis van onjuiste gegevens en werd ik veroordeeld tot betaling van alimentatie van Euro 450,-- per maand en
aflossing van een enorme schuld bij ING, die frauduleus met nagebootste handtekeningen door mijn ex tot stand is gekomen.
Ondanks het feit, dat ik geen enkel verder bezit en zonder mijn eigen schuld slechts grote schulden heb, is er nu beslag op mijn ongeneeslijkziekte-
uitkering gelegd, omdat het hier om een rechterlijke uitspraak gaat. Wat moet ik nu nog doen, want deze maand ontvang ik slechts Euro 821,75 ?

donderdag 6 januari 2011