Hoe vaak mogen tijdelijke contracten worden verlengd?

1 reactie

M.

Ik wil graag van u weten of het verlengen van mijn contract per 1-1-2011 rechtmatig is nadat ik sinds mijn indiensttreding in 2008 al vaker met tijdelijke contracten te maken heb gehad.
Mijn functie is directiesecretaresse en dit is mijn situatie.

In dienst per 1-1-2008 tijdelijk contract t/m 31-12-2008 voor 20 uren

per 13-5-2008 uitbreiding van uren: van 20 naar 24 uren

Per 1-1-2009 tijdelijk contract t/m 31-12-2009 voor 24 uren

Per 1-4-2009 omzetting tijdelijk in een vast contract voor 24 uren

Per 1-3-2010 tijdelijke uitbreiding t/m/ 31 – 12 -2010
van 8 uren (van 24 naar 32 uren)

Hierbij werd afgesproken dat bij goed functioneren het contract zou worden omgezet in een vast contract.

Per 1-1-2011 tijdelijk uitbreiding t/m 1-7-2011 van die 8 uren
en een salarisverhoging van schaal 6 naar schaal 7 – maar met hetzelfde
salaris en niet de naast hoger gelegen, omdat “de functie hetzelfde is
gebleven”.

De uitbreiding per 1-1-2011 is opnieuw tijdelijk omdat onlangs in het nieuwe beleid is vastgesteld, dat er geen nieuwe vaste contracten worden afgegeven vanwege de onzekerheid over het financiële perspectief van de organisatie. (subsidie afhankelijk)
Nu blijkt echter dat op een andere afdeling wel contracten voor onbepaalde tijd zijn afgegeven. Deze leidinggevende vond, dat hij niet om eerder gemaakte afspraken heen kon. Ik heb mijn leidinggevende, de directeur, en ons hoofd P&O hiermee geconfronteerd middels deze mail van 11 februari:

Dag N en N

Graag vraag ik jullie aandacht voor het volgende:
Bij de evaluatie in december over de werkzaamheden op het directiesecretariaat is mijn (tijdelijke) contract weer tijdelijk verlengd (tot 1 juli 2011).
De reden voor die tijdelijkheid ligt volgens jullie in het feit, dat er in het huidige beleid geen vaste contracten mogen worden gegeven.

Nu hoor ik van X, dat het op zijn afdeling wél is gebeurd, omdat dat eerder zo was afgesproken. Mij was bij goed functioneren ook een vaste aanstelling toegezegd.
Dit lijkt op meten met twee maten, maar misschien zie ik iets over het hoofd.
Graag wil ik hierover meer duidelijkheid van een van jullie.

Met vriendelijke groet,
Jannie

De directeur gaf als antwoord, dat als iemand anders een fout maakte, hij dat niet ook hoefde te doen. De afdeling Personeelszaken reageerde op 24 maart na enig aandringen als volgt op mijn mail van 11 februari:

Dag Jannie,

Excuses dat je van mij nog geen reactie hebt ontvangen. Ik heb een concept mailtje in mijn mailbox, maar kwam er inderdaad niet aan toe deze af te maken. Echter ik begrijp dat dit voor jou van belang is en dat je wacht op een reactie. Hierbij mail ik je een korte reactie. Natuurlijk wil ik er in een mondelinge toelichting langer bij stil staan als je dat wenst.

Mijn standpunt is dat in principe alle medewerkers dezelfde rechten hebben. Precedentwerking moet voorkomen worden. Als er uitzonderingen gemaakt worden dan moet het duidelijk zijn dat het gaat om een uitzondering en waarom dat van belang is. Daarnaast kan het voorkomen dat er, al dan niet ten onrechte, toezeggingen zijn gedaan waar in arbeidsrechtelijke zin niet van afgeweken kan worden.

Ik ben niet exact op de hoogte van de toezeggingen die aan jou gedaan zijn. Het beleid is dat er geen vaste contracten worden aangeboden.

Groeten, N

Nu heb ik twee vragen:

1. Als de directie beslist dat de vaste aanstelling van mijn collega niet wordt teruggedraaid, heb ik dan (on)voorwaardelijk recht op gelijke behandeling en dus ook op een vaste aanstelling? Zo ja, op welke wijze kan ik mijn aanspraak op dit recht dan het beste aangeven? (Ik wil geen conflict).

2. Men wil mijn tijdelijke contract voor 8 uren op 1 juli weer tijdelijk
verlengen. Welke regelgeving is hierbij van toepassing? Kan dat in mijn
situatie worden toegestaan? Hoe vaak mag dat dan?
Spelen de eerste twee tijdelijke contracten nog een rol?

Ik hoor graag uw mening omtrent deze gang van zaken.

Met vriendelijke groet,

Jannie

zaterdag 26 maart 2011