Ik heb ingevallen op een andere locatie in het land 160 kilometer verder. Nu wil men mijn reiskosten niet betalen. Hoe zit dit juridisch in elkaar?

1 reactie

Eind december is er tussen neus en lippen door gezegd dat ik even moest informeren naar een bedrijfsauto. Ik gaf aan dat ik wel meer dan 300 kilometer privé ging rijden. De medewerker gaf aan dat dit niet mocht. Ik heb ook aangegeven dat ik de reistijd(1,5 uur) om mijn privé auto op te halen te ver vond. Nu vertelt men achteraf dat ik mijn reiskosten niet mag declareren omdat er wel een auto over was. Ik heb nooit schriftelijk bericht gehad van het feit dat ik de auto mocht ophalen. Daarnaast staat er in ons arbeidsvoorwaarden boek dat als je maximaal 1 maand gaat invallen dat er dan geen auto beschikbaar wordt gesteld en dat er geen extra vergoedingen gelden. Hier boven staat ook namelijk dat er bij een structurele invalsituatie (hiermee wordt bedoeld langer dan een maand) de werknemer mag kiezen tussen: bedrijfsauto, huisvesting of reistijdvergoeding.

Wat kan ik nu het beste doen?

donderdag 3 februari 2011