Ik wil mijn scholingsovereenkomst ontbinden omdat de voorwaarde van de overeenkomst na ondertekening gewijzigd zijn.

0 reacties

In september 2010 ben ik een overeenkomst aangegaan met Start People voor een opleiding commerciele medewerker binnendienst waarvan 1 van de 4 modules verkoop zou zijn. Na dat ik getekend heb en begonnen ben aan deze opleiding bleek deze totaal anders.
Alle modules zijn verkoop en sluit totaal niet aan bij het werk wat wij doen via Start People.

Omdat dit niet is waar ik voor getekend heb en het contract ook niet over gaat wil ik deze laten ontbinden.
Op advies van het juridisch loket heb ik een aangetekende brief naar Start verzonden waar in ik duidelijk
maak het contract te willen laten ontbinden op grond van dwaling dan wel misleiding.

Zij zijn hier niet akkoord mee gegaan waardoor ik nu door hen word verplicht om een bedrag terug te betalen van 2440 euro!

Uiteraard ga ik hier niet mee akkoord en wil ik verdere stappen ondernemen.
Ik ben 21 jaar woon op mezelf heb erg veel vaste lasten kan ik het mij niet veroorloven om een advocaat om de hand te nemen.
Via het juridisch loket hebben zij mij wel doorverwezen maar het zou er op neerkomen dat ik voor alleen een advies al 40 euro moet
betalen en als de advocaat dan te kennen zou geven hier wel iets mee te kunnen voor een vervolg afspraak 101 euro.

Ik sta op op dit punt vast! Ik heb zelf alles al gedaan wat ik kan doen.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

Klaartje Hartog

donderdag 14 april 2011