Bekroond door redactie: 10.000 punten behaald in een periode van 2012-2016
BE
bellenbellen
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

Kabinet gunt krantenbezorgers en postbodes minimumloon

1 reactie

Er is goed nieuws voor post- en kranten bezorgers! Het kabinet gunt ze het minimumloon! Dat is mooi natuurlijk. Wat je nu ziet gebeuren is het volgende: Je krijgt het minimumloon bij Sandd is dat circa 8,40 euro bruto in het uur bij bij PostNL 8,80. Echter de DAADWERKELIJK gewerkte uren krijg je NIET uitbetaald. De concurrentie is groot en iedereen wil wel de goedkoopste zijn. De dupe hiervan is de postbezorger. Ik werk 3 uur over een wijk inclusief het sorteren. Ik krijg hiervoor echter 2 uur uitbetaald. Dus een uur "vrijwilligers" werk. De vakbond wil je hierin wel helpen. Echter de postaanbieders werken met tijdelijke contracten. En die worden dan niet verlengd als je dit aangeeft. Eigenlijk vind ik dat de vakbonden dit collectief moeten doen en niet per individuele postbezorger. In het wetboek staat wel dat je werkt tegen loon. Maar in de praktijk heb je niet zoveel aan deze wetten en regels.

Postbodes, krantenbezorgers en andere flexwerkers met een overeenkomst van opdracht (OVO) krijgen recht op het wettelijk minimumloon. Het kabinet heeft dit vrijdag besloten in een poging de positie van flexwerkers te verbeteren en misbruik tegen te gaan.

De maatregel geldt voo mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar werken op basis van een opdrachtovereenkomst, een zogenaamde 'ovo'. In beginsel moet voor een dergelijke overeenkomst nu al het minimumloon worden betaald, maar er zijn allerlei mogelijkheden dat te ontwijken. Door het wetsvoorstel kan dit straks niet meer. 'In de praktijk zie je dat een opdrachtovereenkomst ertoe leidt dat mensen die taken eigenlijk als baan uitvoeren, maar betaald worden onder het wettelijk minimumloon', zei minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken na het kabinetsberaad. Het wetsvoorstel is niet van toepassing op ZZ'ers. Zij hebben volgens het kabinet een andere positie op de arbeidsmarkt en kunnen zelf invloed uitoefenen op de hoogte van hun tarieven. Bezorgers worden vaak betaald per bezorgd poststuk, maar volgens Ascher is dat 'schijnzelfstandighed'. 'Deze mensen hebben dit gewoon als werk, en verdienen onder het minimumloon. Nu geldt het minimumloon alleen nog als een opdracht door één persoon wordt aangenomen. Maar dat kan eenvoudig worden omzeild, bijvoorbeeld door een opdracht door meerderen te laten uitvoeren. Met dit wetsvoorstel wordt dat voorkomen.' Bovendien hoeft voortaan de opdracht niet langer dan drie maanden te duren en mogen werknemers meer dan twee opdrachtgevers hebben om het minimumloon te ontvangen.

Minister Asscher van Sociale Zaken ziet het wetsvoorstel als de opmaat voor een brede discussie over de rechtspositie van flexwerkers. In het regeerakkoord van het kabinet van VVD en PvdA staat dat het kabinet hierover in gesprek gaat met werkgevers en vakbonden. Arbeidsmarktdeskundigen pleiten al langer voor betere bescherming van flexwerkers. deze groep maakt een steeds groter deel uit van het arbeidersbestand.

Manifest

Naar aanleiding van de Nationale Flexconferentie in mei van dit jaar hebben zij er in een manifest voor gepleit dat flexwerkers dezelfde essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven krijgen als vaste werknemers. Volgens het manifest moet flexibel werken niet terggedrongen worden, maar definitief 'genormaliseerd''. Flexwerkers moet daarbij meer zekerheid worden geboden.

Uit de Volkskrant van zaterdag.

woensdag 5 december 2012