Kan ik onder concurrentiebeding uit als werkgever mijn afdeling sluit en ik graag zelfstandig een doorstart wil maken?

0 reacties

Hallo,
Ik heb een vraag over mijn situatie;
Ik heb zo'n 6 jaar geleden een dienst opgezet binnen een lokale afdeling van een landelijke hulpverleningsinstanties/non profit organisatie ,voor het grootste deel heb ik dit vrijwillig gedaan. De organisatie heeft mij het afgelopen jaar voorgehouden dat mijn dienst zich na het fuseringstracject kon gaan uitbreidden, omdat er dan meer financiële middelen beschikbaar zouden zijn v.a. 2015. Er is mij in het 3de kwartaal 2014 gevraagd om hiervoor een toekomstplan op te stellen, welke ik na heel veel werk heb ingeleverd. In de laatste maanden kregen ik via-via, geheel onverwachts, te horen dat mijn werkgever, welke zich al maanden niet meer met mijn dienst heeft bezig gehouden, een gesprek zou hebben met de landelijke organisatie over de sluiting van mijn dienst. Ik heb alles op alles gezet om hier inspraak in te hebben, maar ik werd hierin niet serieus betrokken en tot jan 2015 aan het lijntje gehouden met vage antwoorden. In de derde week van januari werd ineens medegedeeld dat de stekker uit mijn dienst werd getrokken, wegens financiële problemen. Omdat het hier om een dienstverlening gaat (welke hard nodig is!) wil ik gaan kijken naar de mogelijkheden dit zelfstandig voort te zetten. Er is getracht om het contract (onbepaalde tijd) met wederzijds goedvinden te ontbinden, maar dit verloopt moeizaam. Nu wordt de druk opgevoerd om snel op hun voorstel in te gaan omdat het anders een eenzijdige ontbinding zal worden. Zo willen zij dat ik teken voor een verbod op klantencontact. Tevens staat er in mijn contract een concurrentiebeding.

Mijn vraag;
Doordat de organisatie de stekker uit mijn aangeboden hulpdienst heeft getrokken valt er een gat in deze regio. Deze zou ik onder eigen naam willen opvullen. Omdat door de organisatie als rede wordt aangevoerd dat er geen geld in voor mijn hulpdienst zullen zij ook geen vervangende dienst aan de regio aanbieden. Ik ben van mening dat ik dan ook geen concurrentie vorm, klopt dat? Is het zinvol om mijn concurrentiebeding ongeldig proberen te laten maken? En kan ik onder het tekenen van het klantencontact verbod uit komen?
Het zou namelijk een logisch gevolg zijn dat klanten van mijn eerder aangeboden dienst zich in de toekomst bij mijn nieuwe dienst zullen gaan melden, simpelweg omdat er geen andere optie in deze regio is. Aangezien het gaat om een hulpverleningsdienst zouden de klanten hiervan de dupe worden, met alle gevolgen van dien.

Ik hoop dat iemand mij binnen korte tijd kan adviseren, aangezien ik binnen max. 5 dagen akkoord moet gaan.
Alvast bedankt voor uw hulp.

zondag 10 mei 2015