Kan ik worden ontslagen als er in de schriftelijke verklaringen geen datums van redenen zijn opgenomen of bewijs.

0 reacties

Mijn werkgever heeft mij op staande voet ontslag aangekondigd.

Omdat ik een tweetal overtredingen zou hebben begaan.
De tweede beweerde overtreding zou doorslaggevend zijn geweest.
Maar in de eerste schriftelijke waarschuwing wordt wel beschreven wat mij ten laste wordt gelegd.
Maar er wordt niet in detail weergeven wat er bezwaarend aan dit voorval geweest zou zijn.
Ook heb ik nooit voor deze verklaring getekend en de medewerkers die toen het gesprek leidde werken niet meer bij het zelfde bedrijf of zijn niet meer werkzaam in de zelfde functie.
In de verklaring zijn geen datums opgenomen wanneer de overtreding plaats heeft gevonden of wanneer dit vast gesteld zou zijn.
De namen van de mensen die bij dit gesprek aanwezig waren, staan wel in de schriftelijke waarscuwing genoemd.
Maar er staat nergens wat hun functie was ten tijden van dit gesprek en wat mijn relatie ten over hun was ten tijden van mijn uitvoerende werkzaamheden.

Het zelfde feit is met de tweede schriftelijke ten laste legging.
Ik wordt ergens van beschuldigd bewijsmatriaal is niet getoond ook geen datum van de beschreven overtreding of wanneer dit is geconstateerd.
In de verklaring die samen met de werkgever is op gesteld wordt alleen beschreven dat het een incident betreft van enkele maanden geleden.
En dat ik deze inmiddels zelf al had hersteld.

Kan dit dan nog worden beschouwd als een geldige dringende reden van ontslag op staande voet?

Daarbij zijn er feiten bekend van medewerkers die in meer belastende situaties hun werk hebben behouden.

Op deze wijze blijft mijn werkgever toch in ennstige gebreken bij te laste legging omtrent mijn ontslag aankondeging.

Natuurlijk heb ik wel alle wettelijke middelen ingeschakled en acties ondernomen om in mijn recht te staan en te blijven.

Mvg: Kees van Dijk.

donderdag 8 december 2011