kontractverlenging is niet schriftelijk bevestigd

3 reacties

mijn (jaar)arbeidskontract loopt af op 01 september a.s. Mijn werkgever deelde mij in juni mee dat hij zou verlengen tot ergens einde van dit jaar. hierover heb ik geen bericht ontvangen of bevestiging gekregen. ook de einddatum is onduidelijjk. betekent dit dat mijn kontract nu eindigd op 1 september of bij een bericht of nieuw kontract dit als stilzwijgend weer als nieuw jaarkontract gaat gelden naa 1 september? Mijn baas komt pas 10 september terug van vakantie

maandag 22 augustus 2011