Lid van de OR en op non-actief gezet

7 reacties

Ik werk sinds 5 jaar bij een grote zorginstelling. Eind vorig jaar deed ik mee met de OR verkiezingen. Daar is een ander voor gekozen maar ik ben uitgenodigd om in een onderdeel commissie zitting te nemen. Mijn leidinggevende was direct al tegen en maakte opmerkingen dat ik mijn huidige functie dan niet zou kunnen blijven uitvoeren. Ik heb toch zitting genomen en daar kwam mijn leidinggevende telkens in negatieve zin op terug. Ook heb ik in de 5 jaar die ik daar nu werkzaam ben, een functioneringsgesprek gehad (de manager werkt er nu 2 jaar). In augustus wilde hij een gesprek met mij. Dit ging over een collega die boos op mij zou zijn. Ik heb de casus met hem besproken en overeengekomen dit ook met betreffende collega samen te bespreken. Toen kwam hij weer terug op het OC lidmaatschap in negatieve zin en haalde er direct mijn (dis)functioneren bij op de werkvloer. 2 dagen later had ik vakantie. In de derde week van mijn vakantie kreeg ik een aangetekend aschrijven dat ik mij de eerste dag na mijn vakantie moest melde voor een gesprek met mijn leidinggevende en iemand van P&O. In dit gesprek werd mij gezegd dat ik op non-actief werd gesteld en er een onderzoek naar grensoverschriijdend gedrag zou plaatsvinden. Ik mocht vanaf toen niet meer op het terrein komen, interne mail werd direct afgesloten en moest de sleutels inleveren. Op mijn vraag waar de klachten over gingen, is mij tot op heden geen duidelijkheid verschaft. Ik heb hier vaak naar gevraagd ook via brief maar heb nog steeds geen antwoord. Ik ben dan niet in de gelegenheid gesteld om enig veweer te voeren omdat in de aard van de klacht(en) niet ken. Inmiddels zit ik nu al 7 weken thuis te prakizeren war er toch allemaal aan de hand is maar ok kom niet verder. Ook heb ik de vakbond ingeschakeld maar deze zegt op dit moment (nog) niets voor mij te kunnen doen. Ik weet niet meer wat ik er nog mee aan moet en wordt er hopeloos van temeer dit mij geld kost van onregelmatigheidstoeslagen krijg ik dus ook niet meer. Wat kan ik hier nog aan doen??

vrijdag 22 oktober 2010