Mag een werkgever uitschrijving uit de wet BIG eisen bij een wijziging in (lagere) functie?

1 reactie

Ik ben 1,5 jaar geleden binnen dezelfde zorgorganisatie van functie veranderd. Voor deze nieuwe functie is tot op heden geen functieomschrijving. Er is dan ook discussie ontstaan over de inschaling in het FWG. Er was voor mij geen andere mogelijkheid om akkoord te gaan met de hoogte van inschaling die door hun werd voorgesteld waarbij ik de voorwaarde heb gesteld dat ik een functieomschrijving eiste met een FWG inschaling.

In andere zorgorganisaties is ook geen functieomschrijving bekend, dus hierop kan ik niet terugvallen.

Ik ben BIG geregistreerd, omdat ik de functie van verloskundige uitvoerde. Momenteel vervul ik de functie van echoscopist. Hierbij sta ik nog steeds ingeschreven in het BIG en ben ik dus tuchtrechterlijk aansprakelijk bij calamiteiten. Een echoscopist zonder deze achtergrond kan niet tuchtrechterlijk aansprakelijk worden gesteld. Ik heb onder andere dit argument aangedragen om op te nemen in de functieomschrijving, maar de werkgever geeft aan dat de BIG registratie niet vereist is voor het vervullen van de functie. Hiermee eisen ze dat ik mij uitschrijf en mijn titel als verloskundige laat vervallen. Kan een werkgever dit van mij eisen? Opm. Ze hebben mij aangenomen in de wetenschap dat ik geregistreerd ben als verloskundige en dus geregistreerd sta in de wet BIG.

dinsdag 31 mei 2016