Mijn werkgever wil mij pas 6 weken na 100% aan het werk te zijn voor 100% beter melden

3 reacties

Ik ben sinds september 2011 ziekgemeld. In 2012 heb ik een aantal operaties ondergaan waarvan de laatste in oktober 2012. Sinds januari ben ik gelukkig aan het opknappen. Middels een door de bedrijfsarts opgesteld opbouwschema in aantal uren werken we toe naar weer 32 uur aan het werk zijn. Dus reintegratie met als doel volledig terugkeer in eigen functie. Dus het is een lang maar succesvol traject geweest en op 29 april zal ik weer voor 100% in eigen functie werkzaam zijn. Dit is in een afsluitend gesprek met de bedrijfsarts ook door hem bevestigd. Nu wil mijn werkgever mij niet per die datum, 29 april, voor 100% betermelden maar pas 6-8 weken later. Om een slag om de arm te houden..
Dit betekent dat ik dan 2 maanden af zit van 2 jaar ziek zijn en ik dan in de WIZ terecht zou komen, wat totaal nu niet aan de orde is.
Mijn vraag is: mag een werkgever mij pas later betermelden dan de eigenlijke datum waarop ik weer 100% in eigen functie aan het werk ben? Is hierover eventueel een wetsartikel?

maandag 8 april 2013