Nieuwe ketenregeling

1 reactie

Door de invoering van de WWZ krijgt bedrijf X te maken met ingewikkelde keuzes op het gebied van personeelsplanning. Bij de voormalige ketenregeling werkten de medewerkers tussen 1 april en 31 oktober 7 maanden aaneengesloten bij bedrijf X van een tijdelijk dienstverband waarna ze voor 5 maanden (meer dan 3 maanden, dus de keten word doorbroken), kan onder de WWZ vanaf 1 juli 2015 jongstleden onder de nieuwe ketenregeling dit niet meer plaatsvinden. Medewerkers moeten dan minimaal 6 maanden er uit om de keten nog te kunnen doorbreken. Bedrijf X is een seizoensorganisatie en heeft dus last van de nieuwe wet.

Hoe kan bedrijf X hier het beste mee omgaan? Wat is jullie advies om het probleem het beste op te vangen? Wat voor opties zijn er?

woensdag 20 april 2016