Oneigenlijke uitvoering van Van Werk Naar Werk (VWNW) beleid?

7 reacties

Hallo allemaal,

Ik ben verplicht VWNW-kandidaat bij het Openbaar Ministerie, schaal 8, en mijn functie is al vervallen. Mijn werkgever wil me, totdat ik ander werk heb gevonden, tewerkstellen in een schaal 5 functie met eentonig werk (documenten inscannen en documenten uitprinten en in enveloppen stoppen). Ik heb een dienstverband van 24 uur per week en ik mag 6 uur per week besteden aan de uitvoering van mijn trajectplan, voor de overige 18 uren word ik ingeroosterd in deze schaal 5 functie. Mag dit?

Want in het VWNW-beleid lees ik dat voor de verplichte kandidaat de termijn waarbinnen een andere baan gevonden moet zijn, pas ingaat nadat het trajectplan is vastgesteld én niet eerder nadan dat de ambtenaar niet meer met zijn functie wordt belast. Ik hoor ook dat bij andere Rijksonderdelen verplichte VWNW-kandidaten 'naar huis worden gestuurd' om in alle ruimte uitvoering te kunnen geven aan hun trajectplan. Is hier dan geen sprake van rechtsongelijkheid?

En wie bepaalt hoeveel tijd nodig is om alle activiteiten uit het trajectplan uit te voeren? Of, met andere woorden, wie bepaalt wanneer door het bevoegd gezag opgedragen werkzaamheden de uitvoering van het trajectplan ophouden (en dus de termijn opschorten)?

Mijn werkgever stelt óók dat ik geen activiteiten mag ondernemen die niet in het trajectplan staan. Maar het is toch in ieders belang dat alle mogelijke wegen worden bewandeld om zo snel mogelijk ander werk te vinden? En dat de verplichte kandidaat daar alle ruimte toe krijgt?

Dit soort informatie kan ik helaas niet terugvinden in het VWNW-besluit of overige documenten, ik hoop van harte dat ik hier wat meer duidelijkheid kan krijgen! Waarvoor uiteraard alvast hartelijk dank ;-)

zondag 25 mei 2014