Ontslag nemen en een raar contract

0 reacties

Hoihoi,

Ik krijg mogelijk een probleem op mijn werk. Sinds halverwege april werk ik er als uitzendkracht, en toen ik er kwam werken heb ik een contract ondertekend in verband met een opleiding op de werkgevers kosten. Dat contract zou gaan over een periode van 3 maanden vanaf het begin van de opleiding. Bij voortijdig vertrek moet ik een flink bedrag betalen. Zo is het mij verteld, maar ik heb ook wat ondertekend toen.

In september ga ik weer studeren en aangezien daar mijn toekomst ligt en niet in een ongeschoold baantje ga ik dat ook echt doen. Ik dacht toen ik begon: "die drie maanden red ik wel, dus ik teken het.". Ik wilde ook graag nog op vakantie, en dat houdt in dat ik per 1 augustus eigenlijk ontslag wil nemen omdat er al een verlofstop is.

Ik heb dit alles ook al aangekondigd op mijn werk, en nu wordt er moeilijk gedaan. Zij zeiden dat ik heb toegezegd dat ik in september ook zou blijven werken tijdens mijn studie. Dit heb ik gezegd, onder de voorwaarde dat dit maximaal 8 - 12 uur is, en niet de 20 - 26 die mijn werkgever van mij verlangt. Zij beweren dat mij duidelijk is verteld dat dit het minimum aantal uren is, maar in mijn contract zie ik alleen de eerste drie maanden 16 uur staan. Nou ben ik toch uitzendkracht en in principe maakt dat moeilijk doen van mijn werkgever niks uit, ik heb een opzegtermijn van 5 dagen. Wat wel uit kan gaan maken is dus dat opleidingscontract, en of ik 'verwijtbaar' ga stoppen of niet. Dat wordt nog lastig, want er staat niks op schrift over dat ik in september ga studeren. Dat is mondeling besproken bij die sollicitatie, en mijn werk heeft kennelijk wat anders begrepen dan ik over die minimale aantal uren.

Dit staat in elk geval in mijn contract over die opleiding:

Ten eerste wordt dit genoemd: de opleiding start op 16 april 2012 en eindigt op 16 juli 2012. !!(maar de opleiding duurde maar drie weken!)
2.2 De medewerker is gehouden de door [werkgever] gemaakte kosten aan de opleiding volledig terug te betalen bij het verlaten van [werkgever] binnen een termijn van 3 maanden na succesvol afronden van de training om redenen die geheel of in overwegende mate aan de medewerker zijn te verwijten.

2.3 De medewerker is gehouden de gemaakte kosten door [werkgever] aan opleiding geheel of gedeeltelijk terug te betalen als hij zich niet gedurende een termijn van 3 maanden na aanvang van de opleiding beschikbaar stelt om tenminste 16 uren per week voor [werkgever] te werken. Hierbij geldt dat het terug te betalen bedrag wordt verminderd naar evenredigheid van het aantal gewerkte maanden sinds de aanvang van de opleiding in verhouding tot de totale in dit artikel genoemde termijn.

Betekent "drie maanden na afronden van de training" dan 16 oktober (gezien hierboven wordt gesproken over een training van drie maanden), of is dat die 16 juli? De training zelf duurde drie weken, dus zou dat ook ongeveer 10 augustus kunnen betekenen? Wie kan mij helpen, wat is mijn recht? Per wanneer mag ik kosteloos stoppen volgens dit contract? Ik ben er ook al over in gesprek hoor, maar ik wil gewoon graag weten wat mijn recht wat dit betreft is...

donderdag 7 juni 2012