Overstap bij detachering

2 reacties

Sinds 4 jaar ben ik gedetacheerd. Nu wil mijn werkgever mij verplichten te solliciteren bij het bedrijf waar ik gedetacheerd ben. Als ik dit niet doe gaat hij over naar het zoeken voor vervangend werk. Ben ik verplicht te solliciteren en zo ja, op welke gronden. In de opgemaakte detachereingsovereenkomst heb ik altijd aangegeven niet accoord te gaan met een eventuele overstap.

maandag 29 november 2010