Relatiebeding

1 reactie

Medeforum bezoekers,

Ik zit met de volgende kwestie.
Bij mijn huidige werknemer heb ik een arbeidsovereenkomst getekend waar het volgende artikel in is opgenomen:

Artikel 15 Relatiebeding:
Het is werknemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever tijdens en binnen een tijdvak van 2 jaar na beëindiging van de dienstbetrekking in Nederland in enigerlei vorm een zaak, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van werkgever en/of haar gelieerde vennootschappen dan wel samenwerkingsverbanden te vestigen, te drijven hetzij direct, hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm ook bij een dergelijke zaak belang te hebben, daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet voor zover daarbij aan klanten of voormalige klanten van werkgever diensten in welke vorm dan ook worden verricht.

Vorig jaar februari ben ik door een cliënt waar ik voor mijn huidige werkgever werkzaam voor ben gevraagd bij hem in dienst te treden. Afgelopen mei heb ik aangegeven dat ik dit graag wil en heeft hij een voorstel gedaan waarmee ik akkoord ben gegaan.

De cliënt is netjes naar ons kantoor gegaan om mede te delen dat ik heb graag bij hun werkzaam wil zijn.

Nu stelt mijn werkgever dat ik daar niet mag werken gezien dit onder het relatiebeding zoals hierboven geschreven valt.

Klopt dit?

De werkzaamheden die ik ga verrichten bij mijn toekomstige werkgever zijn absoluut niet vergelijkbaar met hetgeen ik bij mijn huidige werkgever doe. Het is een totaal andere functie.
Momenteel ben ik assistent-accountant en ik ga bij mijn nieuwe werkgever consultancy werkzaamheden verrichten bij o.a. aanbestedingen en contractmanagement.
Uiteraard was het idee dat ik ook financiële administratie in orde zou maken, en voorbereidingen zal treffen voor de jaarrekening en fiscale aangiften. Dit zijn zoals bekend dit direct concurrerende werkzaamheden en dit zal ik dan, in ieder geval de komende twee jaar, niet doen.

Wat zal een rechter in dit geval beslissen? Mijn arbeidsvoorwaarden gaan er behoorlijk op vooruit, de werkzaamheden zijn niet concurrerend voor mijn huidige werkgever, die blijft werkzaamheden gewoon verrichten. Het enige nadeel dat mijn werkgever ondervindt is het verlies van een werknemer.

Verder ben ik bij indiensttreding (5 jaar geleden) en nu behoorlijk in functie gegroeid. Ik ben gestart als beginnend-assistent en ben nu werkzaam als een soort relatiebeheerder.

Ik ben zelf juridisch niet goed onderlegd, wel heb ik onderzoek gedaan op het internet. Vaak lees ik dat een rechter een relatiebeding boven een concurrentiebeding stelt.

Stel dat een rechter mijn huidige werkgever in het gelijk stelt. Kan hij mij dus verbieden daar te werken? Wanneer ik dan bij mijn huidige werkgever zou blijven komt dit ook de sfeer niet ten goede. En heeft mijn nieuwe werkgever aangegeven dat hij als cliënt vertrekt bij mijn huidige werkgever.
Verder staat in mijn arbeidsovereenkomst dat de boete een bedrag van € 500 per dag is. Dit staat toch niet in verhouding met mijn verdiensten? Hoe werkt dit vaak in de praktijk?

dinsdag 23 september 2014