salaris aanpassing zonder kennisgeving?

3 reacties

In Maart 2014 is tijdens een vergadering bij ons op het werk in de groep gemeld dat mijn functie (en die van een andere collega) zou verdwijnen. Mijn collega zou worden ontslagen en ik zou een andere functie krijgen. Wij waren van te voren niet ingelicht.
De reden was niet echt duidelijk, maar er was wereldwijd bepaald dat een bepaalde laag er tussen uit moest, reden:???. Ik verwachtte een persoonlijk gesprek maar kreeg dat niet, In September werd het me in een persoonlijk gesprek nog eens gemeld, met de vraag wat ik daar van vond. Nou niet leuk natuurlijk. Er zouden nog gesprekken volgen over hoe het financieel e.d. geregeld zou worden etc. Ze konden me namelijk nog niet vertellen wat mijn nieuwe functie precies werd, maar wel dat het een lagere functie betrof. Mijn loon zou dan gecompenseerd worden met een persoonlijke toeslag.
In Januari 2015 zag ik op mijn loonstrook ineens dat mijn salaris één schaal naar beneden was gegaan en dat ik een persoonlijke toeslag index had ontvangen voor het bedrag dat ik was gezakt. Ik heb in 2014 geen functioneringsgesprek gehad en geen beoordelingsgesprek. Maar ook nu zwijgt mij werkgever in alle toonaarden. Ik wil niet dat dit een conflict wordt en weet dus niet of ik dit op de spits moet drijven door op mijn strepen te gaan staan.

Mijn vraag is, mag mijn werkgever dit zomaar doen, zonder mij van te voren op de hoogte te brengen?, en zo nee, wat kan ik daar nu tegen doen.?
Ik heb namelijk het idee, dat mij dit eerst schriftelijk gemeld moet worden, waarbij ik zelfs voor ontvangst moet tekenen.

Groeten Rene

woensdag 11 februari 2015