Stilzwijgende verlenging contract bevat meer maanden dan destijds overeengekomen

5 reacties

Op 10 oktober 2008 ben ik een werkcontract aangegaan voor de periode van 6 maanden. Hiervoor hebben beide partijen getekend en zijn hiermee accoord gegaan. In april 2009 is mijn contract stilzwijgend verlengd echter niet voor wederom een periode van 6 maanden maar nu voor 7 maanden.
Hiervan heb ik nooit een bericht ontvangen ook al geeft de werkgever te kennen mij in kennis gesteld te hebben. Voor alsnog ging ik er vanuit dat een stilzwijgende verlenging van 6 maanden betrof en in oktober 2009 de laatste termijn inging voor 6 maanden.Hiermee zou ik op 10 april of in vaste dienst genomen moeten worden of het contract moet beeindigd worden.
Nu kreeg ik op 25 maart een bezoek van mijn leidinggevende en die deelde mij mede dat mijn contract met ingang van 10 mei 2010 wordt ontbonden.
Nu is mijn vraag mag een werkgever een stilzwijgende verlenging van het contract verhogen of verminderen met een aantal maanden of een maand?
Tenslotte ben ik destijds accoord gegaan met 6 maanden en niet met meer of minder maanden.

dinsdag 30 maart 2010