uitbetalen verlof bij einde dienstbetrekking

1 reactie

Ik ben rijksambtenaar en ga per 1 april met vervroegd pensioen.
Volgens de regelgeving worden maximaal 280 uur bij ontslag uitbetaald.
Door drukke werkzaamheden, bij het management bekend, zijn meer uren overgebleven.
Deze uren wil men niet uitbetalen.

Ik heb gelezen dat een weduwe onlangs heeft geprocedeerd over de uitbetaling van niet uitbetaald verlof van haar overleden man. Dit verlof is volgens Europees recht eigendom van de werknemer c.q. erfgenamen.

Vraag:
Mag in het algemene rijksambtenarenregelement een max. worden gesteld en is dit in strijd met het Europees recht?

donderdag 8 maart 2012