Vanaf wanneer gelden de nieuwe ontslagregels?

3 reacties

Ik werk iets meer dan 14 jaar voor mijn huidige werkgever.
Ik heb het idee dat mijn werkgever mij wil gaan ontslaan onder de nieuwe ontslagregels per 1 juli (goedkoper).
Kan mijn werkgever dit gerealiseerd krijgen door op te zeggen voor eind maart en hierbij een opzegtermijn aan te houden van 3 maanden, zodat ik per 1 juli ontslagen ben?
Of gelden dan nog de oude ontslagregels?

maandag 9 februari 2015