Verplicht melden bij ziekte

0 reacties

De werkgever verplicht iedereen die zich ziek meldt, van een bepaalde afdeling, om je voor een tiental minuten fysiek te melden op het werk op een dag dat je ziek bent.

a) Is dit gebruikelijk
b) mogen ze dit vragen
c) kan je dit weigeren

bvd

dinsdag 8 maart 2011