Voorwaarden nieuw contract

0 reacties

Hallo,

Ik sta op het punt om over te stappen naar een nieuwe werkgever maar er staan een paar punten op mijn nieuwe contract waar ik niet blij mee ben. Ik heb de punten hieronder staan en ik vraag me af hoe ik dit het beste aan kan pakken. Ik word zonder proeftijd met een vast contract in dienst genomen omdat ik daar al eens heb gewerkt. Hoe moet ik dan punt 4 interpreteren? Punt 12 lijkt mij logisch maar 13 vind ik dan weer vreemd. Zoals het daar staat moet ik dan de kosten na behalen terugbetalen????

Punten arbeidsvoorwaarden:

4. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst is voor tussentijdse beëindiging door opzegging vatbaar. De wettelijke opzegtermijnen zijn van toepassing. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege automatisch bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd.

12. Voor het behoud en uitbreiding van vakkennis biedt de werkgever de
mogelijkheid tot het volgen van training en opleidingen. Voor zover de kosten
daarvan redelijk zijn zullen deze worden vergoed door de werkgever. Werknemer
verplicht zich tot terugbetaling van de gemaakte opleidingskosten wanneer de
werknemer:
- de opleiding zonder aannemelijke redenen voortijdig afbreekt;
- de opleiding niet met succes voltooit binnen de aangegeven termijn wegens
omstandigheden die te wijten zijn aan de werknemer;
- het dienstverband op verzoek van de werknemer gedurende de opleiding
wordt beëindigd;
De opleidingskosten worden dan volledig verrekend met het laatste salaris.

13. Indien de opleiding met succes wordt voltooid, dan is de werknemer verplicht de
opleidingskosten te restitueren aan de werkgever conform de studie
overeenkomst.

Alvast bedankt voor de reactie(s)

Martien

woensdag 28 mei 2014