Vrij krijgen voor bruiloft

2 reacties

Goedendag,

Graag zou ik willen weten of het weetelijk verplicht is voor een werkgever om een werknemer een (of meerdere) dag(en) vrij te geven voor zijn eigen bruiloft.
Ik ga dit jaar op 22 juni (een vrijdag) trouwen. Mijn werkgever wilt mij daar geen vrij voor geven. Ze zeggen dat het niet verplicht is om dit te doen omdat in hun 'eigen handboek/regelementen' vermeld staat dat dit niet hoeft. Volgens hun staat er bij de betreffende wet aangegeven dat het onder normale omstandigheden verplicht is, maar omdat wij een klein bedrijf zijn (minder dan 50 medewerkers) dat dit dan anders bepaald mag zijn in huisregelementen/handboek.
Mijn vraag is of dit klopt, gezien ik van verschillende mensen hoor dat die aantekening er niet is.

Haretlijk bedankt,

Mvg. P vd G

donderdag 5 januari 2012