Wel/niet afkoopsom lease auto bij einde dienstverband?

1 reactie

Ik vraag me af of ik bij het beëindigen van mijn dienstverband het risico loop dat ik een/de afkoopsom voor mijn lease auto moet betalen. In de lease voorwaarden staat het volgende artikel ivm beëindigen dienstverband: Wanneer de aangegane gebruikersovereenkomst voortijdig wordt beëindigd als gevolg van een beëindiging van het dienstverband met werkgever, op initiatief van de werknemer, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten door werkgever aan werknemer in rekening worden gebracht. Doelt mijn werkgever hiermee op een/de afkoopsom? Want dan hebben we het mogelijk over een paar duizend Euro (lease contract loopt nog zo'n 3 jaar). En dat zou tevens betekenen dat het behoorlijk risicovol is om een andere baan te accepteren.

woensdag 22 april 2015