Wijziging in beschikbare uren, toegestaan?

2 reacties

De werkgever heeft momenteel bij ons op het werk besloten de regels voor de beschikbaarheid te wijzigen, de wijziging heeft hierbij alleen invloed op de weekenden.
Ik ben nu momenteel bijna 4 jaar bij het bedrijf werkzaam en heb ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en ben het niet met deze wijziging eens maar de werkgever draait er wat omheen en geeft geen direct antwoord op de vraag ze dit mogen verplichten. Nou wil ik graag weten of ze me inderdaad kunnen verplichten hiermee akkoord te gaan aangezien de werksituatie niet is veranderd.

Situatie voor de wijziging:
Je dient in het weekend twee dagdelen beschikbaar te zijn. Zaterdag bestaat daarbij van 9:00 tot 21:00 uit twee dagdelen. De zondag bestaat van 12:00 tot 19:00 ook uit twee dagdelen.
Je kan dus kiezen voor of elke dag één dagdeel beschikbaar te zijn of één gehele dag.

Nieuwe situatie:
Je dient nog steeds twee dag delen beschikbaar te zijn. De dagdelen op zaterdag zijn iets gewijzigd maar bestaat alsnog uit twee dagdelen. De zondag van 12:00 tot 19:00 is nu één dagdeel.
Dat houdt in als je op zondag werkt je ook de zaterdag beschikbaar moet zijn op minstens één dagdeel.

In de arbeidsovereenkomst staat het volgende aangegeven over werktijden:
3.1 Werknemer zal gedurende minimaal 32 uren en maximaal 40 uren per week werkzaamheden voor de werkgever verrichten.

3.2 De Werktijden worden in onderling overleg tussen de werkgever en werknemer vastgesteld, waarbij de werkgever het recht behoudt wijzigingen in de arbeidstijden door te voeren indien hij dit in het bedrijfsbelang noodzakelijk acht.

Ik hoop dat iemand hier mijn hierover kan informeren wat betreft het recht van de werkgever en mijn rechten in dit geval.

woensdag 14 januari 2015