CI
Cicero
Aantal ontvangen sterren: 10
Bekijk details

Zijn vrijwillers vogelvrij?

6 reacties

Een vriend van mijn vriend in Nederland kreeg de volgende brief van het bestuur van de stichting RTW, de locale omroep te Waddinxveen: "Binnen het nieuwe te voeren beleid betreffende programmering en thema doelgroep programma's en gericht op de toekomst met als visie de Gouda/Waddinxveen combinatie , delen wij je mede datjouw programma niet valt onder de te voeren politiek en wij hebben besloten dat jouw programmaper heden stopt, en zal worden vervangen door een thema muziek doelgroep programma. Aangezien wij geen mogelijkheden zien voor een ander programma willen wij de samenwerking c.q.vrijwilligerswerk met jou en je team voorlopig en tot nader kennisgeving onzerzijds stoppen." De man werkt er al 13 jaar als vrijwilliger waarvan 6 jaar als programmaleider en krijgt nu a.h.w. een ontslag op staande voet, terwijl hij zo aan de bloei van RTW heeft meegewerkt. De genoemde "toekomst" betreft een samenvoeging van locale omroepen, maar vindt zijn beslag pas in 2014. Er bestaat natuurlijk geen CAO of arbeidscontract en zal het bestuur dit wel mogen doen zonder hem een kans te geven iets anders te presenteren, maar de onpersoonlijke, harteloze en onmenselijke manier lijkt me niet de juiste. In Nederland met zo veel vrijwilligers moet je juist zuinig op die mensen zijn, want er zou heel wat instorten, als die mensen er niet zouden zijn. Behalve het aanvragen van een persoonlijk gesprek en er niet mee accoord gaan wat kan deze man nog meer doen en wat zijn zijn rechten? Sorry, dat ik weer met een misschien onoplosbaar probleem kom aanzetten.

dinsdag 16 november 2010