Geestelijk eigendom autursrecht

5 reacties

Ik woon in de Anne Franklaan. Nu is bij de bewonerscommissie het idee ontstaan om de Kastanjeboom van Anne Frank op een blinde muur van de flat te projecteren. Verder werd er aan een paar dichtregels gedacht. Die dichregels heb ik ontworpen en bedacht. Nu heeft een lid van de bewonerscommissie deze regels verstrekt aan de Woonstichting. De woonstichting heeft zonder meer gedacht dat de dichtregels van dit lid afkomstig waren en geen verdere navraag gedaan. Zij hebben deze dichtregels zonder verrificatie en bronvermelding in een blad gezet dat versprijdt is onder 4400 bewoners. Ik heb een schikkingsvoorstel gedaan om mij een bedrag van € 3000.00 te doen toekomen vanwege de inbreuk op het auteursrecht. Maar de woonstichting wijst dit af. Nu zou ik een dure advocaat in moeten schakelen om mijn recht te krijgen en afwachten wat de uitspraak van een rechter zal zijn. Wat moet ik doen??

dinsdag 8 juni 2010