Geo blokkades en Artikel 10 EVRM

1 reactie

Ik ben een Nederlander die in het buitenland woonachtig is.
Ik kijk graag via internet naar Nederlandse uitzendingen maar dit wordt door geo blokades steeds moeilijker gemaakt. Live streaming uitzending van de Nederlandse omroepen zijn op enkele na helemaal niet te zien.
Het is me overigens wel bekend dat deze blokkades met een simpele VPN verbinding zijn te omzeilen, maar ik vraag me toch af of een door de omroepen opgelegde geo blokkade niet strijdig is met artikel 10 EVRM!
Woningbouwverenigingen, VVE's en gemeentes kunnen op grond van artikel 10 schotel bezitters geen beperkingen opleggen, waarom zouden de omroepen dit wel mogen met een geo blok

maandag 13 mei 2013