Toestemming gebruik foto's intrekken? (portretrecht)

0 reacties

Als vrijwilliger geef ik trainingen bij een welzijnsorganisatie. Tijdens één van die trainingen zijn foto's gemaakt t.b.v. een folder om de betreffende training te promoten door een professioneel en dus betaald fotograaf. De trainers en enkele deelnemers, die dat wilden zijn dus uitgebreid gefotografeerd. Hiertoe hebben we een toestemmingsformulier ingevuld waarop we aangekruist hebben waarvoor de foto's gebruikt mogen worden en waarop we er tevens mee akkoord gaan dat we geen vergoeding zullen krijgen voor het gebruik van de foto's.
We zouden van dit formulier een kopie krijgen maar dat is na ruim een half jaar nog niet gebeurd dus heb ik er recent nog maar eens om gevraagd. Ik heb aangegeven dat foto's waar ik op sta alleen voor foldermateriaal gebruikt mogen worden en niet voor online gebruik of video.

Nu worden de foto's te pas en te onpas voor allerlei folders en andere zaken gebruikt (bijvoorbeeld ook folders van trainingen die ik helemaal niet geef). Ik denk dat mijn beeltenis inmiddels al op een stuk of zes folders prijkt. Zo was ik laatst bij een congres aanwezig en tijdens een powerpointpresentatie zag ik mezelf ineens op een levensgroot scherm.

Toen ik om de kopie van het toestemmingsformulier vroeg, heb ik ook gevraagd of ik mijn toestemming in kon trekken voor verder gebruik. Het antwoord daarop was dat dit 'eigenlijk' niet zou kunnen.
Nu is mijn vraag: Klopt dit?
En valt een powerpointpresentatie op levensgroot scherm tijdens een congres onder video?

Het gaat mij dus om verder gebruik voor nieuw materiaal vanaf heden. Het is geenszins mijn bedoeling om mijn toestemming in te trekken waar het om reeds bestaand en verspreid materiaal gaat. Ik vind het nu gewoon wel welletjes. Mede omdat ik het onprettig vind om vragen te krijgen over trainingen die ik niet geef. Bovendien vind ik de veelheid van gebruik overdreven en dat voelt een beetje naar uitbuiting. Hoewel ik een algemeen formulier getekend heb, was de vraag of er foto's gemaakt mochten worden voor één specifieke training en het voelt niet eerlijk nu dit veel uitgebreider blijkt te zijn. Er is verder ook niet gevraagd of ik het goed vond dat de foto's voor andere uitingen werd gebruikt of zelfs maar gemeld dat dit het geval zou zijn. Ik kom er steeds achter als ik het materiaal tegenkom. Ook dit voelt voor mij niet netjes. Ik dacht mij voor een non-profit organisatie in te zetten...

zondag 28 juni 2015