Aansprakelijkstelling gemeente ivm schade door wortelopdruk. Hoe zit dit?

1 reactie

Geachte forumleden, Ik wil graag het volgende aan u voorleggen ; Ik heb de gemeente …………….schriftelijk, aangevuld met foto’s, kostenbegroting van € 1635,00 en situatieschets, aansprakelijk gesteld voor schade aan mijn garagegevel door wortelopdruk van een lindeboom met ‘n diameter 40cm, op ca 2m1 afstand van de gevel. Onderstaand reactie van de gemeente …………… ; Inleiding U heeft op 30 januari 2015 de gemeente ……………. aansprakelijk gesteld voor schade aan uw opstal aan de …………straat …. in ………... De schade is het gevolg van boomwortelopdruk. In deze brief leest u de- -"- gemotiveerde beslissing op uw aansprakelijkstelling. Beslissing en motivatie Hoewel de gemeente ……………. formeel geen aansprakelijkheid erkent is zij in dit geval wel bereid om een schadevergoeding te verstrekken. De gemeente Huizen heeft niet onrechtmatig gehandeld door het plaatsen c.q. in stand houden van een boom op betreffende locatie. Uit jurisprudentie blijkt dat de eigenaar van de grond de bevoegdheid heeft om doorschietende wortels te verwijderen zolang dit de gezondheid van de boom niet in gevaar brengt en de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. De gemeente als eigenaar van de boom heeft niet de verplichting om op voorhand te voorkomen dat de wortels doorschieten en daarmee de verplichting de wortels uit voorzorg te verwijderen. Deze plicht is er uitsluitend als de (kans op) schade reeds bekend is. In dit geval was de oppervlakkige schade aan het omliggende straatwerk door boomwortelopdruk bekend. Deze schade is in februari 2014 hersteld. De schade aan uw opstal was echter niet te voorzien en ook niet bij de gemeente bekend. Om de hierboven genoemde redenen kan niet gesteld worden dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld en dus schadeplichtig is. Er valt echter niet te ontkennen dat uw schade door de boomwortels heeft kunnen ontstaan. Ook heeft u niet de directe mogelijkheid om zelf doorschietende wortels te verwijderen zonder gemeentelijke eigendommen te verwijderen. Om deze redenen en uit overwegingen van coulance is de gemeente Huizen bereid om een schadevergoeding te verstrekken van € 850,00 ter finale kwijting. Daarnaast adviseer ik u om contact op te nemen met uw opstalverzekering. Wellicht dat u de schade op uw verzekering kunt verhalen. Verwijderen boom Om toekomstige schade aan uw opstal te voorkomen en de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te waarborgen wordt de huidige boom gekapt. De kosten hiervan zijn uiteraard voor de gemeente Huizen. In mijn beleving acht ik de gemeente wel degelijk aansprakelijk en wel voor de volledige schade, echter ik heb te weinig juridische kennis om adequaat te reageren op bovenstaande. Ik heb de stille hoop dat u mij wellicht op weg kan helpen. Met vriendelijke groet, wprinssen.

zaterdag 14 februari 2015