aanvang termijn planschade

2 reacties

Hallo iedereen,

Hopelijk is hier iemand die me verder kan helpen, ik heb het antwoord namelijk niet kunnen vinden. Ik lijd schade door een wijziging van een bestemmingsplan een aantal jaar geleden maar weet niet of ik nog aanspraak kan maken op planschadevergoeding. Er staan namelijk verschillende data genoemd in het bestemmingsplan:
-in oktober 2007 is het concept vast gesteld
-in november 2007 het voorontwerp ingediend
-het ontwerp is van 22 april 2008
-op 1 oktober 2008 is het bestemmingsplan vastgesteld
-van 30 oktober 2008 tot en met 10 december 2008 heeft dit vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegen en konden bedenkingen ingediend worden
-Gedeputeerde Staten heeft het bestemmingsplan op 9 juni 2009 (gedeeltelijk) goedgekeurd
-het bestemmingsplan heeft na deze goedkeuring ter inzage gelegen van 18 juni 2009 tot en met 29 juli 2009

Nu hoop ik natuurlijk dat ik de termijn van vijf jaar is gaan lopen na de goedkeuring door Gedeputeerde Staten en ik nog een vordering in kan dienen, iemand die me verder kan helpen?

Alvast bedankt!

zaterdag 19 april 2014